Müzik Atölyeleri

Gitar Dersleri

Telli çalgılar grubunda gitar eğitimimizde klasik gitar eğitim programı sürdürmekteyiz. Program, Klasik, Akustik, Elektro, Bas ve Jazz Gitar eğitimlerini içermektedir. Nota bilgisi ve ritm algısı üzerine çalışmaların da yer aldığı program; bireysel  dersler biçiminde haftada bir gün bir saatlik çalışma sistemiyle düzenleniyor.

Keman Eğitimi

Yaylı çalgılar grubunun temel çalgılarından keman, kurumumuzda 07 yaş grubu çocuklardan başlamak üzere yetişkin grubu da kapsayan bireysel eğitimin verildiği bir çalışma sistemi içinde haftada bir gün bir saatlik derslerde hayat buluyor.

Piyano Eğitimi

Müzik eğitiminin temel çalgısı piyano, nota bilgisi ve ritm algısını geliştiren; küçük yaşlardan itibaren kişinin müzik kültürünün gelişimine önemli yararları olan bir enstrüman. Alanının uzmanı eğitmenlerle 04 yaştan başlayarak her yaş grubuna bireysel olarak verdiğimiz piyano eğitimimiz haftada bir gün bir saatlik çalışma sistemini kapsıyor. Güvenilir bahis siteleri ile ilgili gerekli çalışmalar devam etmektedir.

Şan Eğitimi

Temel şan-ses eğitimi kuralları yanında öğrencinin bireysel farklılıklarını, duyarlılıklarını, ruhsal yapısını ön planda tutarak gözlem ve uygulamaya dayalı bireysel dersler içeriyor.Her şeyin başında müziği sevmek, kendini ,insanı sevmek, sesini sevmekten yola çıkarak bu yolda kaliteli müzik dinlemeye doğru , seçici olmanın farkındalığı ile yol almaya inanıyor…Ses ve nefesin bütünlüğü ile doğru teknikle kullanmak için amaçladığı bu süreçte , öğrencinin ilgi alanı olduğu müzik türlerinde bu yöntemleri uygulayıp , doğruları pratikte de hayata geçirmek; şarkı söylemenin duyguları ,sesleri, sessizliği “ifade etmek” olduğu bilinciyle çalışmalar yapmakta…

Solfej Eğitimi

Enstrüman bilgisini pekiştirmek, öğrencilerin müziğin temellerini öğrenerek bunu enstrüman bilgileriyle bütün olarak algılamalarını sağlamak amacıyla enstrüman öğrencilerinin ders programlarına solfej dersi eklenmiştir. Solfej, müzik eğitimi alan bir öğrenci için vazgeçilmez ve gerekli bir unsurdur çünkü aslında müzik bir bilimdir. Enstrümanımızı tanımak, tekniğimizi geliştirmek ve bu yolda ilerlemek için müziğin temellerini, teorik bilgisini, duyuş ve nota okuma çalışmalarıyla birleştirerek uyguladığımız solfej dersleri, bu bilimi bütünüyle içimize sindirmemizde bize yardımcı olacaktır. Solfej dediğimizde bu, hem temel müzik teorisi, hem nota okuma çalışmaları, dikte ve deşifre, hem de kulağı geliştirmeye dayalı duyuş geliştirme programını içermektedir. Bu anlamda enstrüman eğitimi alan öğrencilerimizin haftada 1 saat 10 kişilik gruplar halinde solfej eğitimi alması, enstrümanlarını daha verimli halde kullanmalarını sağlayacaktır.Temel solfej eğitimi içerisinde işlenecek konuların dağılımı özetle şöyle olacaktır:Temel müzik teorisi (temel kavramlar, gam bilgisi, tonlar, ölçüler, vuruşlar, ritm bilgisi)Yardımcı çeşitli kaynaklarla desteklenen dikte ve deşifre çalışmalarıAralık bilgisi, duyuş geliştirmeye dayalı çalışmaları bireysel dersler biçiminde gerçekleştiriyoruz.

Flüt – Klarinet Eğitimi

FlütNefesli çalgılar ailesinde yer alan flüt derslerimiz iki gruba ayrılıyor. Çocuklarla blok flüt; genç ve yetişkinlerle yan flüt eğitimi. Eğitim programında nota eğitimi, nefes eğitimi,tutuş,duyuş gibi hedefler yer alacak.KlarinetMiM Sanat Merkezi etkinliklerinden Klarinet dersimiz haftada bir gün bir saatlik özel dersler biçiminde veriliyor. Klarinet dersinde klarinetin tarihçesi,nefes teknikleri, klarinetin teknik özellikleri anlatılmaktadır.Uygulamalı olarak tutuş,dudak pozisyonu,üfleme teknikleri ve hakimiyet gibi konular detaylı olarak işlenmektedir.Ses ve nefesin bütünlüğü ile doğru teknikle kullanmak için amaçladığı bu süreçte , öğrencinin ilgi alanı olduğu müzik türlerinde bu yöntemleri uygulayıp , doğruları pratikte de hayata geçirmek; şarkı söylemenin duyguları ,sesleri, sessizliği “ifade etmek” olduğu bilinciyle çalışmalar yapmakta…

G.S.F., Konservatuar ve

Müzik Öğretmenliği Bölümlerine Hazırlık

Şan-Solfej-Dikte-Teori ve Çalgı eğitimlerinin içinde yer aldığı bir programa sahip. Dersler bireysel veriliyor. Haftada bir gün bir saat şan – solfej – dikte ve teori; bir saat de çalgı eğitimi üzerine çalışıyor.